COVID-19
Langue/Taal
Français
Nederlands
English
Sitemap
Interessante links

Nous sommes heureux de vous informer que le terrain sera ouvert au public à partir du 1er juillet 2021. Les visiteurs doivent respecter les prescriptions du gouvernement et du club pour COVID-19.

In Frankrijk zijn de meeste maatregelen rond COVID-19 vanaf 1 juli 2021 opgeheven. We zijn blij u te kunnen melden dat het terrein vanaf 1 juli 2021 weer normaal geopend is. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften van de overheid en de club rond COVID-19.

The French government has lifted almost all measures concerning COVID-19 after July 1, 2021. We are happy to inform you that the terrain will be open again from July 1. Visitors have to follow the guidelines of the government and the club concerning COVID-19.

info@nature-et-amitie.com
Top